ခ်မ္းခ်မ္းသာသာအိပ္စက္အနားယူလိုပါသလား

Go down

ခ်မ္းခ်မ္းသာသာအိပ္စက္အနားယူလိုပါသလား

Post  Admin on Wed Mar 10, 2010 8:47 am

(အဂၤုတၱရနိကာယ၊ တိကနိပါတပါဠိေတာ္၊ ေဒဝဒူတဝဂ္၊ ဟတၳကသုတၱန္ ျမန္မာျပန္)

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဠ၀ီျပည္ ႏြားတို႔သြားရာလမ္းခရီး ယင္းတိုက္ေတာ၀ယ္ သစ္ရြက္အခင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ဟတၳကအာဠ၀ကမင္းသားသည္ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္ခဲ့ရာ ႏြားတို႔သြားရာလမ္းခရီး ယင္းတိုက္ေတာ၀ယ္ သစ္ရြက္အခင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသို႔ခ်ည္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးၿပီး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။
အရွင္ဘုရား အသို႔နည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်မ္းသာစြာ က်ိန္းစက္ေတာ္မူရပါ၏ေလာ ဟုေလွ်ာက္၏။

မင္းသား ငါသည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ က်ိန္းစက္ရ၏၊ မင္းသား ေလာက၌ ခ်မ္းသာစြာအိပ္စက္ၾကရေသာ သူတို႔တြင္ ငါသည္လည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အရွင္ဘုရား ေဆာင္းရာသီ ညဥ့္ျဖစ္၍ ခ်မ္းေအးလွပါ၏၊ တပိုတြဲလႏွင့္တေပါင္းလအကူး ၾကားရွစ္ရက္သည္ ဆီးႏွင္းမ်ားက်ေသာအခါျဖစ္ပါ၏။ ေျမျပင္သည္ႏြားခြါရာတို႔ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းလွပါ၏။သစ္ရြက္အခင္းလည္း ပါးလွပါ၏၊ သစ္ပင္ေပၚမွ သစ္ရြက္တို႔လည္း က်ဲလွပါကုန္၏။ သကၤန္းေတာ္မ်ားလည္းေအးလွပါကုန္၏၊ အရပ္ေလးမ်က္နွာမွ လာေသာ ေအးေသာေလသည္လည္း တိုက္ခတ္ေနပါသည္။ ထိုုသို႔ျဖစ္ပါလွ်က္ မင္းသားငါသည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာက်ိန္းစက္ရ၏၊ ေလာက၌ ခ်မ္းသာစြာအိပ္စက္ၾကရေသာ သူတို႔တြင္ ငါသည္လည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္၏ ဟုဤစကားကို မိန္႔ဆိုေတာ္မူနိဳင္ေပ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းသား သို႔ျဖစ္လွ်င္ဤအရာ၌ သင့္ကိုျပန္ေမးအံ့၊ သင္သေဘာက်အတိုင္းသာ ေျဖဆိုေလာ့၊ မင္းသား ထိုစကားကို သင္မည္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊

ဤေလာက၌ သူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း ေလလံုုေသာ အတြင္းအျပင္အဂၤေတလိမ္းက်ံအပ္ေသာ ေစ့စပ္ေသာတံခါးေပါင္တံခါးရြက္ရွိေသာ လံုေသာေလသာျပတင္းရွိေသာ အထြဋ္တပ္ေသာ အိမ္ႀကီး အိမ္ေကာင္းသည္ ရွိရာ၏။ ထိုအိမ္၌ အေမႊးရွည္ေသာ ေေကာ္ေဇာႀကီးျဖင့္ ခင္းထားအပ္ေသာ၊ သားေမြးျဖဴအခင္းျဖင့္ ခင္းထားအပ္ေသာ၊ ရတနာစီခ်ယ္ေသာအခင္းျဖင့္ ခင္းထားအပ္ေသာ၊ ျမတ္ေသာ၀ံပိုင္ေရအခင္းျဖင့္ခင္းထားအပ္ေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ အံုးနီႏွစ္ဘက္ထားအပ္ေသာပလႅင္သည္ ရွိရာ၏။ ထိုတိုက္အိမ္ႀကီး၌ ဆီမီးကိုလည္း ထြန္းထားရာ၏။ စိတ္ႏွလံုးကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေစနိဳင္ကုန္ေသာ ေလးေယာက္ေသာမယားတို႔သည္လည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးကုန္ရာ၏။

မင္းသား ထိုအရာကို သင္မည္သို႔မွတ္ထင္သနည္း၊ ထိုသူႂကြယ္သည္ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ရသေလာ၊ ခ်မ္းသာစြာ မအိပ္စက္ရသေလာ၊ ဤအရာ၌ သင္္မည္သို႔သေဘာရသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အရွင္ဘုရား ထိုသူႂကြယ္သသည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္စက္ရပါ၏၊ ေလာက၌ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ကုန္ေသာသူတို႔တြင္ ထိုသူႂကြယ္သည္လည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ရာပါ၏ဟုေလွ်ာက္၏။

မင္းသား ထိုစကားကို သင္မည္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ထိုသူႂကြယ္အား လည္းေကာင္း သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း ရာဂေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္း၊ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ရာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ပူေလာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ေသာထိုသူသည္ ဆင္းရဲစြာအိပ္ရသည္မဟုတ္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အရွင္ဘုရား ဆင္းရဲစြာအိပ္ရသည္ မွန္ပါ၏ဟုေလွ်ာက္၏။

မင္းသားရာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ပူေလာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ပူေလာင္ေသာ သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း သူႂကြယ္သားသည္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲစြာအိပ္ရ၏။ ထိုရာဂကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္၏ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏။ နဳတ္ၿပီးေသာထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏။ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏။ ေနာင္အခါျဖစ္ေပၚျခင္း သေဘာမရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ခ်မ္းသာစြာ က်ိန္းစက္ရ၏။

မင္းသား ထိုစကားကို သင္မည္သို႔မွတ္ထင္သနည္း၊ ထိုသူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာပူေလာင္ျခင္း စိတ္၌ျဖစ္ေသာပူေလာင္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ေဒါသေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ပူေလာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ေသာထိုသူသည္ ဆင္းရဲစြာအိပ္ရသည္မဟုတ္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အရွင္ဘုရား ဆင္းရဲစြာအိပ္ရသည္ မွန္ပါ၏ဟုေလွ်ာက္၏။

မင္းသားေဒါသေေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ပူေလာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ပူေလာင္ေသာ သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း သူႂကြယ္သားသည္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲစြာအိပ္ရ၏။

ထိုေဒါသကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္၏ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏။ နဳတ္ၿပီးေသာထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏။ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏။ ေနာင္အခါျဖစ္ေပၚျခင္း သေဘာမရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ခ်မ္းသာစြာ က်ိန္းစက္ရ၏။

မင္းသား ထိုစကားကို သင္မည္သို႔မွတ္ထင္သနည္း၊ ထိုသူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း ေမာဟေေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာပူေလာင္ျခင္း စိတ္၌ျဖစ္ေသာပူေလာင္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ေမာဟေေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ပူေလာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ေသာထိုသူသည္ ဆင္းရဲစြာအိပ္ရသည္မဟုတ္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အရွင္ဘုရား ဆင္းရဲစြာအိပ္ရသည္ မွန္ပါ၏ဟုေလွ်ာက္၏။

မင္းသားေမာဟေေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အၾကင္ပူေလာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ပူေလာင္ေသာ သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း သူႂကြယ္သားသည္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲစြာအိပ္ရ၏။

ထိုေမာဟကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္၏ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏။ နဳတ္ၿပီးေသာထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏။ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏။ ေနာင္အခါျဖစ္ေပၚျခင္း သေဘာမရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ခ်မ္းသာစြာ က်ိန္းစက္ရ၏။

မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ၊ ကိေလသာပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေသာ၊ ကိေလသာမရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းေအးေသာ၊ ကိေလသာဥပဓိမရွိေသာ အၾကင္ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မလိမ္းက်ံ။
ထိုရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္သည္ အခါခပ္သိမ္း စင္စစ္ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရ၏။

အလံုးစံုေသာ တဏွာတို႔ကို ပယ္ျဖတ္၍ စိတ္ႏွလံုး၌ ပူေလာင္ျခင္းကို ၿငိမ္းေအးေစၿပီး၍ ၿငိမ္းေအးေသာရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ စိတ္ျဖင့္ ေရာက္၍ ခ်မ္းသာစြာ က်ိန္းစက္ရ၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Admin
Admin

Posts : 28
Join date : 2009-11-19

View user profile http://badboy007.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum